Uitgangspunten

Written by Katsujinken december 8th, 2019

 
Close

Uitgangspunten

In een aantal dojo’s in Nederland wordt de oudst bestaande martiale kunst van Japan, Katori Shinto Ryu, beoefend langs de lijnen die onderwezen zijn door Yoshio Sugino (1904-1998), aangevuld met de instructies van diens belangrijkste leerlingen zoals zijn vroegere hoofdassistent Goro Hatakeyama (geb. 1928).

Alle Japanse martiale kunsten, bijvoorbeeld ook de Kashima Shinto ryu en de (Yagyu) Shinkage ryu, zijn in de loop der eeuwen onderwezen door verschillende leraren. Wanneer deze hun eigen dojo stichtten, werden vroeger of later de banden met de hoofddojo van de school losser of verdwenen ze zelfs helemaal. Hetzelfde gebeurde in Japan met de Katori Shinto ryu: Yoshio Sugino, sinds de jaren twintig een leerling van Katori-sensei Ichizo Shiina, stichtte in 1927 een dojo in Kawasaki en reisde vanaf het eind van de jaren 80 samen met zijn leerling Goro Hatakeyama regelmatig naar Europa om de Europese leerlingen te onderwijzen. Na Sugino’s dood in 1998 nam zijn zoon Yukihiro de dojo over. Hatakeyama Sensei verliet de Kawasaki-dojo, maar bezoekt Europa nog jaarlijks om in verschillende landen les te geven.

Zoals in elke martiale kunst ontwikkelt ook in de Katori Shinto ryu iedere leraar zijn eigen manier van uitvoering en interpretatie van de technieken. Dit is een logisch en onvermijdelijk proces in wat uiteindelijk een toegepaste kunst is en geen abstracte wetenschap. Zo zien we dat ook de benaderingswijzen van Yoshio Sugino, van zijn zoon, én van Hatakeyama Sensei zich ten opzichte van elkaar zijn gaan onderscheiden. Hierbij zijn de afwijkingen ten opzichte van andere stromingen binnen Katori groter geworden in de loop der tijd. De Sugino- en Hatakeyama-benaderingen bevatten nog een groot aantal gemeenschappelijke kenmerken, waaronder:

  • veel aandacht voor basistraining;
  • de weggedraaide lichaamshouding, waardoor het bovenlijf maximaal beschermd is;
  • de nadruk op lichaamsverplaatsing naar opzij (niet naar achteren) bij wering van een aanval;
  • bewegen en vechten vanuit de heupen en niet de armen;
  • het beheersen van het centrum;
  • het werken met een dynamische en steeds wisselende afstand;
  • het ontspannen, gecontroleerd en ‘zacht’ uitoefenen van de technieken.

De Nederlandse leraren die Katori op deze wijze beoefenen wijzen elke dogmatische benadering van martiale kunst af. Ze trainen volgens de principes vastgelegd door Sugino Sensei in het handboek Budo Kyo Han ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, aangevuld met de mondelinge instructies van hemzelf en zijn assistenten. Iedere beoefenaar van een bepaalde Katori-stroming of andere martiale traditie is in principe welkom, net zoals het leerlingen vrijstaat om andere scholen en stijlen te bezoeken. Op deze manier wordt gepoogd Katori Shinto Ryu als een levende en dynamische traditie voort te zetten en dogmatische en folkloristische verstarring te voorkomen.

 

Dojo:

Katsujinken-dojo

Sporthallen Zuid, Burgerweeshuispad 54, Amsterdam
http://www.katsujinken.nl
contact: info@katsujinken.nl

Budo Academy Physical

Vening Meineszstraat 7, Ede
http://www.yoseikan.nl/
contact: info@yoseikan.nl

Fu Rin Ka Zan Dojo

School de Voorde, Bazuinlaan 2, Rijswijk
http://www.furinkazan.nl
contact: elkrijgsman@kpnplanet.nl

Kendokai Higashi

p/a Emmastraat 45, 6828 HB Arnhem
www.kendokai-higashi.nl
contact: katori@kendokai-higashi.nl

Posted in Achtergrond, Dojo

Nieuws

In september 2019 organiseert Katsujinken een Katori Shinto Ryu-seminar in Amsterdam. De stage wordt geleid door Stephen Snelders en is toegankelijk voor Katori-beoefenaars van alle niveaus uit binnen- en buitenland. […]

Lees verder →

Meer uit deze categorie

Dojo

Meer informatie over trainen bij Katsujinken.

Lees verder →

Meer uit deze categorie

Achtergrond

Uitgangspunten In een aantal dojo’s in Nederland wordt de oudst bestaande martiale kunst van Japan, Katori Shinto Ryu, beoefend langs de lijnen die onderwezen zijn door Yoshio Sugino (1904-1998), aangevuld […]

Lees verder →

Meer uit deze categorie