Wat is de “juiste” manier van Katori Shinto Ryu?

Written by Katsujinken July 19th, 2011

Er zijn tal van Katori Shinto Ryu-stijlen, die allemaal de technieken op verschillende wijzen beoefenen. Meestal wordt geclaimd dat een bepaalde manier de juiste is; hetzij omdat het vroeger zo […]

Continue reading →
Close

Er zijn tal van Katori Shinto Ryu-stijlen, die allemaal de technieken op verschillende wijzen beoefenen. Meestal wordt geclaimd dat een bepaalde manier de juiste is; hetzij omdat het vroeger zo gedaan zou zijn, hetzij omdat het de technisch correcte manier zou zijn.

Het eerste argument, het is juist omdat het vroeger zo gedaan zou zijn, is een autoriteitsargument en des te meer onzinnig, daar niemand weet hoe in vroeger eeuwen Katori beoefend werd en het hoogst onwaarschijnlijk is dat er in meer dan vijf eeuwen geen veranderingen hebben plaatsgevonden.

Het tweede argument, het is de enige technisch correcte manier, is binnen de context van het Japanse budo eigenlijk ook een autoriteitsargument, daar het zo wordt gesteld maar niet wordt besproken in een open discussie van alternatieven.

In mijn ogen zijn de enige ‘juiste’ uitvoeringen diegene die conformeren aan de fundamentele beginselen van het zwaardvechten door alle eeuwen en culturen heen, zoals:

  • de ander raken zonder zelf geraakt te kunnen worden;

  • als jouw punt op de ander is gericht en diens punt niet op jou, dan kun je hem eerder raken dan hij jou: de opening.

  • als je binnen het bereik van het wapen van de ander komt is het gevaarlijk voor je en moet je de situatie beheersen door het gebied tussen jou en de ander te controleren: het centrum houden.

  • des te minder je lichaam of delen daarvan binnen het bereik van het wapen van de tegenstander zijn des te beter: houding en afstand.

  • als er een opening is dan moet je in hetzelfde moment toeslaan, daar de situatie het volgende moment weer veranderd zal zijn: timing en snelheid.

  • val de ander aan met je wapen, niet door eerst je lichaam te bewegen en dan pas je wapen: lichaam volgt wapen.

Daarnaast zijn er tactische beginselen, zoals het uitlokken van een aanval van de ander door zogenaamd een opening te geven, het gebruik maken van snelheid en beweeglijkheid tegen grotere tegenstanders, enzovoort.

Alle technieken die aan deze fundamentele beginselen voldoen zijn correct; alle andere niet. Een techniek kan op meerdere manieren worden uitgevoerd die aan de fundamentele beginselen beantwoorden.

Katori Shinto Ryu-kata zijn vormen om de fundamentele principes van het zwaardvechten, en van de martiale kunsten in het algemeen, te onderzoeken en te beoefenen. Dat maakt ze interessant om te blijven bestuderen. Binnen dezelfde dojo kunnen dan ook meerdere uitvoeringen naast elkaar beoefend worden.


Stephen Snelders

Posted in

Comments are closed.

Dojo

Information about training at the Katsujinken dojo.

Continue reading →

More in this category

Achtergrond

Principles In a number of dojos in the Netherlands the oldest existing martial art of Japan, Katori Shinto Ryu, is practiced according to the principles taught by Yoshio Sugino (1904-1998), […]

Continue reading →

More in this category